Blog

”SE OIKEA” TYÖNANTAJA TAI -TEKIJÄ

Sopivien ammattilaisten löytäminen eri positioihin on ajoittain haastava ja aikaa vievä prosessi työnantajille, sitä samaa se voi olla myös työnhakijoillekin. Miten löytää juuri ”se oikea” työnantaja tai työntekijä? Meistä useimmat ovat jossain kohtaa näiden kysymysten äärellä, ihmiset vaihtavat työnantajaa ja liikkuvuus on yleistä.