”SE OIKEA” TYÖNANTAJA TAI -TEKIJÄ

Sopivien ammattilaisten löytäminen eri positioihin on ajoittain haastava ja aikaa vievä prosessi työnantajille, sitä samaa se voi olla myös työnhakijoillekin. Miten löytää juuri ”se oikea” työnantaja tai työntekijä? Meistä useimmat ovat jossain kohtaa näiden kysymysten äärellä, ihmiset vaihtavat työnantajaa ja liikkuvuus on yleistä. Yritykset kasvavat, uudistuvat tai täyttävät poislähteneiden työntekijöiden jättämiä aukkoja.

Pyrin kuvaamaan alla olevassa kirjoituksessani näkemystäni rekrytointiprosessiin sekä eri osa-alueiden lähtökohtatilanteita. En keskity käsittelemään ainoastaan työnhakijoita tai työnantajia, vaan haluan nostaa esille kattavan ja ammattimaisen palvelumallin, joka palvelee laaja-alaisesti molempia. Itse olen tässä palvelumallissa ns. ”pelaaja-agentti”, joka toimii työnantajan ja työnhakijan välissä, jonka tavoitteena on kaikkia osapuolia tyydyttävä onnistunut rekrytointi.

Julkinen työnhakuilmoittelu
Työnantajat tavoittelevat heille sopivia kandidaatteja mm. omien verkkosivujen työpaikkaosioiden tai työnhakupalveluita tarjoavien sähköisten kanavien tai lehti-ilmoittelujen kautta.
Tyypillisesti työnantaja antaa seuraavat tiedot, yrityksen kokoluokka, liikevaihto, tulos, sekä toimipisteiden sijainnit. Myös maine ja kuulopuheet tuovat tähän oman lisänsä. Näiden lisäksi, hakuilmoituksissa kerrotaan tarkempi tehtävänkuvaus ja mahdollinen työkohteen sijainti.

Piilotyöpaikat – useilla yrityksillä voi olla hiljaisesti haussa avoinna olevia positioita. Nämä voivat olla sellaisia paikkoja, joita he eivät halua laittaa julkiseen hakuun.

Passiivinen hakija – ei hae aktiivisesti uutta työtä, mutta on valmis kuulemaan työtarjouksista ja harkitsee näitä tarkoin peilaten niitä itselleen tärkeisiin arvotekijöihin.

Palvelumyynti osana asiantuntevaa ja luottamuksellista rekrytointia
Rekrytointeja tarjoava henkilöstöpalveluyritys on hyvä vaihtoehto, kun halutaan säästää yrityksen henkilöstön aikaa ja omia henkilöstöresursseja. Hyvä rekrytointiprosessi vaatii aikaa ja sitoutumista. Tähän meidän liiketoimintamme perustuu, RekryMesta toimii työnantajan ja hakijakandidaattien ammattitaitoisen linkkinä.

RekryMesta
RekryMesta ei pelkästään välitä työntekijöitä, vaan enemmänkin välittää heistä ja heidän tulevista työnantajistaan. Jotta pääsemme ideaaliin rekrytointitilanteeseen, tulee meidän tuntea työnantajayritys ja julkisen tiedon lisäksi, meidän tulee tuntea heidän henkilöstöpolitiikka, arvomaailma ja tavat toimia. Tämän lisäksi, määrittelemme yhdessä tarkemmin avoimen tehtävän kuvauksen, sekä minkälaiseen työyhteisöön ja ympäristöön, sijoitettu henkilö asettuu. Näillä keinoin pääsemme parhaimpiin lopputuloksiin. Palkan ja työsuhde-etujen lisäksi, on hyvä tietää myös käytännön asioita, kuten kenelle työntekijä tulee vastamaan tehtävässään, minkälaiset työkalut ja avut hänelle tarjotaan tehtävässä onnistumiseen.

Hakijat
Hakijakandidaattien kanssa käymissä keskusteluissa kysytään tai allekirjoittanut kysyy ”minkä värisessä ja kokoisessa joukkueessa haluaisit pelata”? Käytännössä tällä kartoitetaan hänen toiveitaan työnantajan kokoluokasta, sijainnista yms. tekijöistä. Tämä on tärkeää tunnistaa, jotta haetun tehtävän yrityksen, tämän vaatimusten ja toiveiden, sekä hakijakandidaatin välillä ei olisi isoja näkemyseroja.

Loppuyhteenveto
Ammattimaisesti toimiva yhteistyökumppani toimii siis asiakasyrityksen ”myyjänä” tavatessaan hakijakandidaatteja. Aikaisemmissa kartoituskeskusteluissa asiakasyritysten kanssa, on käyty läpi tehtävään vaadittua osaamistaso sekä mitä muita toiveita asiakasyrityksellä on hakijakandidaateilta. Lisäksi olemme oppineet tuntemaan yritysten vahvuuksia työnantajana ja joskus myös haasteetkin kerrotaan avoimesti, nämä paikkaavat usein näitä edellä mainittuja kuulopuheita.

Hakijakandidaatteja on myös haastateltu, peilattu heidän toiveitaan ja sopivuutta haettuihin työtehtäviin. Kun nämä palaset osuvat kohdalleen, voidaan siirtyä prosessin seuraavaan vaiheeseen -henkilöesittelyyn. Tästä ja sitä seuraavista vaiheista ei tässä kohtaa sen enempää, mutta nyt olemme jo pitkällä.

Kannattaa siis muistaa, että useat yritykset voivat olla myös valmiita palkkaamaan ilman erillistä hakua heille sopivan ammattilaisen, esimerkiksi suoraan kilpailijalta ”valmiin ammattilaisen”.
RekryMesta hakee ammattilaisia logistiikan, teollisuuden ja rakentamisen aloille. Me keskitymme pelkästään toimihenkilöhakuihin ja tarjoamme toimihenkilörekrytointipalveluitamme.

Työnhakija – mikäli harkitset uralle uutta suuntaa tai alan vaihtoa tai haluat hiljaisesti hakea uusia työmahdollisuuksia, ota meihin yhteyttä!

Työnantaja – olemme käytettävissänne. Räätälöidään teille hakuprosessi toiveidenne mukaisesti! Näin saatte tietoa myös passiivisista/hiljaisista hakijoista tapauskohtaisesti.

Helsingissä 2.7.2019

RekryMesta
Tommi Kerajärvi
Resurssipäällikkö
Puh. 040 8200 917
E-mail: tommi.kerajarvi(at)rekrymesta.fi

#rekrytointi #rekry #työnantaja #työntekijä #työnhakija